С него се увеличават рестриктивните мерки за водачите на моторни превозни средства (МПС). Глобите за някои нарушения се увеличават неколкократно, а допустимото количество алкохол при управление на моторни превозни средства се намалява от 0,3 до 0,2 промила.

Занапред управление без включени светлини в светлата част на деня, возене на дете с ръст под 135 см на седалка, която не е предназначена за целта и шофиране на автомагистрала със скорост, надвишаваща с 81 до 100 км/ч позволените 120 км/ч и други носят глоба между 850 и 1020 евро, отнемане на 14 контролни точки и осеммесечна забрана за управление. 

Финансова глоба в размер на 10 000 динара (около 85 евро) се налага в следните случаи:

- при управление на МПС в Зони с обозначителен знак 30 км/ч, със скорост от 20 до 30 км/ч над разрешената;

- при управление на МПС със замърсени регистрационни табели, не позволяващи разчитането на съответните символи;

- при управление на МПС без поставен предпазен колан;

- при шофиране в населени места със скорост, по-висока с 20 до 30 км/ч от разрешената;

- когато се използва мобилен телефон или други уреди за комуникация без помощни средства (hands free).

Финансова глоба от 100 000 (приблизително 846 евро) до 120 000 хиляди сръбски динара (приблизително 1016 евро), отнемане на 14 контролни точки и осем месеца забрана за управление на МПС се налага:

- при управление на МПС под въздействие на алкохол в кръвта от 1,21 до 2,0 промила. В случай, че количеството е от 1,21 до 1,6 промила, се отнемат девет точки;

- при управление на МПС в населено място със скорост от 71 до 90 км./ч над максимално разрешената (т.е., реално шофиране със скорост от 121 до 140 км./ч);

- при шофиране на автомагистрала със скорост, надвишаваща максимално позволената с 81 до 100 км. в час (реално 201 до 220 км/ч);

- при возене на дете под 12 г. на шофьорската седалка или на непредвидените за тази цел места; - при превоз на дете с ръст под 135 см. на седалка, която не е специално предназначена за тази цел;

- при бягство на водач от мястото на ПТП;

- при управление на МПС без включени светлини в тъмната част на деня;

- при управление на МПС с липсваща в свидетелство за управление на моторно превозно средство категория или без наличието на шофьорска книжка;

- при изпреварване на МПС, което е спряло на пешеходна пътека за пропускане на преминаващите граждани;

- при изпреварване на колона от автомобили, придвижващи се с полицейски ескорт;

- при управление на МПС през времетраенето на наложено наказание за управление и/или с отнето свидетелство за управление на моторно превозно средство ;

- при случай, в който водачът на МПС откаже да бъде подложен на тест за алкохол или наличие на психоактивни вещества в кръвта;

- при скриване на самоличността на водача на МПС. При тази хипотеза се има предвид управление на автомобил от лице, което не е негов собственик, но е нарушило правилата за движение, което е документирано с технически средства от органите на Пътна полиция. В случай, че собственикът на автомобила направи опит за умишлено скриване самоличността на лицето, управлявало автомобила, същият се наказва само с финансова глоба, без да му се отнемат контролни точки и да му бъде налагана санкция за управление на МПС.