Искам да продължа да се развивам като лекар. Работата в администрацията трябва да се промени. Просто искам промяна. Администрацията е важна, но трябва да се работи отговорно. Когато става въпрос за пациента, трябва да се знае, че никой няма повече права от пациента. Това обяви д-р Марияна Симеонова, бивш изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по трансплантация, на специална пресконференция. От здравното министерство обявиха вчера, че тя е подала оставка от поста.

Д-р Симеонова разкри на специална пресконференция с какви трудности се е сблъскала в работата: потресаващи факти от времето, в което е поела Агенцията.

"Освен донорството, което развива Агенцията, има и много други функции, които се изпълняват. Имаме и законодателна инициатива, имаме и контролни функции, обучителни функции - лекари и експерти, водене на регистри, международна дейност. Когато постъпих през 2013 нямаше юрист, нямаше IT специалист, нямаше ПР, както и имаше половин длъжности. Такива вече няма.

Информационната база трябва да се пази 30 години. Вече можем", обяви д-р Симеонова.

"Като човек, който изкара над 5 години в държавната администрация, искам да благодаря на хората преди мен. И на тях им е било трудно, но е важно да не се поддаваме на влияние. Когато поех Агенцията нямаше копия на външен диск за информацията, която имам в Агенцията. В Началото само пет експерта можеше да работят в мрежата, а това означава, че другите чакат. Това не бе нормално. Компютрите нямаха нужните лицензи. Сега има мрежа, компютрите са модерни. Създадохме електронни регистри и услуги. Над 100 болници вече могат да подават информацията си електронно. Информацията няма да е в свободен текст, а под нужната форма, за да може да се анализира", добави тя.

"Обученията са много важна част от работата на хората в Агенцията. Смея да твърдя, че в Агенцията работят експерти, които може да се използват много по-добре като капацитет, а не да губят време в чисто административни задачи. Това също се промени. Електронното управление ще позволи на експертите да обръщат много повече внимание на пациентите, след като се освободят от административната от работа", каза още Симеонова.

"Броят на трансплантациите е пряко зависим от донорите.

Проблемът не е в хората, които не даряват. Има 7-8% увеличение на донорите от 2014-а. Благодарност към колегите от всички болници в страната, защото те са в основата на това донорството да го има", каза още Симеонова.