Ако имаме единен протокол от специалистите как се лекува отделното състояние - леко, средно и тежко, при пациенти с Covid-19, то той може да бъде остойностен. Това каза управителят на НЗОК проф. Петко Салчев пред bTV във връзка с финансирането на лечебните заведения по клинични пътеки.

По думите му, няма една клинична пътека, а няколко клинични пътеки, по които се лекуват пациенти с COVID-19.

"Има и няколко процедури. Трите клинични пътеки са с по 1200 лв. за пациент, а процедурите при тежките състояние, дневно са по 780 лв. Зависи от състоянието на пациента, по коя клинична пътека и от организацията на работа. Имах среща с инфекционисти, които поставиха въпроса за цената наклиничната пътека и аз ги попитах "Колко?", каза "Дайте себестойността". Ако имаме единен протокол от специалистите как се лекува отделното състояние - леко, средно и тежко, той може да бъде остойностен. Ние нямаме такъв. От специалистите, които се занимават с лечение на инфекциозните заболявания, зависи да имаме такъв единен протокол", каза още той.

Проф. Салчев посочи, че въпросът за единен протокол не зависи от министъра на здравеопазването.

"НЗОК е институцията, която закупува от лечебните заведения услуга по количество и качество, така че да задоволи интересите и потребностите на пациентите. Този въпрос не е към министъра на здравеопазването, а към специалистите. Министър Ангелов също се е обръщал към тях да се направи единен протокол. Първоначално цената на клиничната пътека, която беше определена, така и останалите, беше 620 лв., по искане на същите специалисти стана 1200 лв. Ако те покажат реално колко е себестойността на различните типове пациенти, които са според състояние, касата ще тръгне на преговори с БЛС и в договорния процес могат да се договорят тези неща", добави шефът на НЗОК.

Относно здравно неосигурените пациенти той посочи: "Има ред за здравно неосигурените как лечебното заведения може да получи съответните средства от бюджета. И здравноосигурените лица могат да бъдат финансирани, това е вече работа и организация на мениджърите на болницата".

Според проф. Петко Салчев, има точно определени правила за разкриване на Covid легла и НЗОК е достатъчно гъвкава.

"Няма закон за разкриването на достатъчно легла за болни с коронавирус, а точно определени правила за откриване на легла, които са свързани с лечение на такива пациенти. Касата беше много гъвкава и даде възможност при необходимост да се разкриват допълнително легла без да налага някакви рестрикции. Но при спазване на твърдите изисквания да има протокол и решение на Регионалната здравна инспекция, която гарантира безопасността на пациентите и тогава да бъде сключен договор с Касата. Касата не дава, не разкрива, не позволява, тя финансира или закупува услуга", каза още той.