Вносители са председателят на регионалната парламентарна комисия Любен Татарски (ГЕРБ) и председателят на комисията по култура, гражданско общество и медии Даниела Петрова (ГЕРБ), предаде "Дневник".

Според новите правила некролози ще могат да се поставят на специално предвидени места, където траурните агенции ще могат да слагат и свои брошури и реклами.
В случай на нарушение, фирмите ще бъдат санкционирани от 500 до 1000 лв.

В края на ноември се проведе обществена дискусия по бъдещия законопроект, организирана от двете парламентарни комисии, чиито председатели са вносителите. На нея бяха мнения изказаха представители на браншовите организации на траурните агенции и на вероизповеданията.

Това е първият закон, който регламентира този вид дейности. Досега правилата за погребения и траурни услуги са били регламентирани с наредби.

Новият законопроект предвижда траурните услуги да се извършват единствено от лицензираните за това траурни агенции. Текстовете забраняват траурно-обредни услуги да се извършват от лечебни заведения или лица, наети на работа в тях. Забранява се също моргите и болниците да извършват подобен вид услуги. Ако този текст бъде нарушен, е предвидена глоба от 1000 до 2000 лв.
Забранява се лекарите да рекламират траурни услуги. Новият законопроект регламентира и разположението на офисите на фирмите, предлагащи подобни услуги, както и начина, по който те се рекламират.

Офисите на траурните агенции трябва да отстоят на не по-малко от 300 метра от лечебни заведения, болници, детски градини и училища за населени места с над 50 000 жители и на не по-малко от 150 метра в по-малки селища.
На траурните агенции се забранява да се рекламират с изнесени извън офиса или поставени във витрина ковчези и кръстове.
Според закона единственото средство за транспортиране на покойника е катафалката и ако това бъде нарушено, са предвидени глоби от 1000 до 2000 лв., а за фирмите от 2000 до 3000 лв.

Контролът на предвидените правила ще бъде извършван от областни комисии "Гробищни паркове и погребения". Съставът им ще се състои от областния управител на съответната община, представител на министерството на регионалното развитие и благоустройството, служители от областната администраци и по един проедставител от здравното министрество и от министерството на околната среда и водите.

При изготвянето на законопроекта сме се съобразили и с предложенията на представителите на траурните агенции, каза Даниела Петрова.
По думите й не се очакват сериозни възражения и най-вероятно още след коледната ваканция проектът ще бъде даден за обсъждане по комисии.