Заместник-кмет е привлечен към наказателна отговорност за умишлена безстопанственост, от която са настъпили вреди за общината за 78 511,05 лева, както и за престъпление по служба.

Обвинение за безстопанственост с причинена вреда от общо 2 779 509,02 лв. е повдигнато и на главния счетоводител на общината. Той е подведен под наказателна отговорност и за сключване на неизгодна сделка в съучастие с кмета на община Септември Марин Рачев.

През периода март 2016 г. - март 2017 г., зам.-кметът на общината не е положил достатъчно грижи в осем случая на възложена работа на строителни фирми по обществени поръчки за ремонт на улици, детски площадки и библиотека в различни селища в общината. В повечето случаи заместник кметът е бил упълномощен като възложител от кмета на община Септември, като договарял 100% авансово плащане, без да изисква от изпълнителите парична гаранция за изпълнението на договорите.

Събраните доказателства сочат, че от 21 март 2017 г. до 29 септември 2017 г., с цел да набави имотна облага за пазарджишко търговско дружество, обвиненият заместник-кмет превел авансово 100% от договорената сума от 35 880 лв. за доставка на 40 улични стълба за необосновано дълъг срок – до 31 декември 2017 г.

С постановление на прокурор от Специализираната прокуратура на заместник- кмета на община Септември е наложена мярка да неотклонение „Парична гаранция“ в размер на 20 000 лева.

Главният счетоводител, в съучастие с кмета Марин Рачев, не положил достатъчно грижи за управление на повереното му имущество като сключил четири неизгодни договора за сметопочистване и ремонтни дейности, по които били платени неизвършени дейности и услуги или такива на завишени цени спрямо пазарните им стойности.

На главния счетоводител е наложена мярка за неотклонение „Парична гаранция“ в размер на 50 000 лева. Мерките за неотклонение на обвинените могат да се обжалват пред Специализирания наказателен съд.

Припомняме, че кметът Марин Рачев бе обвинен в сключване на неизгодна сделка и умишлена безстопанственост. Първоначално съдът го отстрани заедно с негов подчинен с мотива, че двамата могат да повлияят на разследването, ако останат на работа.

Впоследствие апелативният спецсъд реши Марин Рачев да остане кмет на община Септември. Това решение на съда в средата на февруари бе взето, тъй като договорите, за които той е разследван са сключени от заместник-кмета на общината. Рачев не е извършвал плащания по нито един договор. Тогава казаха от съда, че няма доказателства, за да се стигне до извод, че Марин Рачев може да влияе на разследването чрез служебното си положение.