Инструментът SELFIE на Европейската комисия за дигитализацията в образованието съдържа въпроси, които са еднакви за всички страни и е разработен от ЕК. Ние сме разпространили инструмента в над 900 училища, които участват в тази самооценка за дигиталната готовност на училищата и тя е важна за тях, каза пред журналисти министърът на образованието и науката Красимир Вълчев в коментар за разпространената в българските училища анкета, която се попълва от учениците над деветгодишна възраст, като в нея те трябва да отбележат и пола си.

Вариантите в анкетата са четири - момче, момиче, друго и предпочитам да не казвам. Анкетата е част от платформата SELFIE на Европейската комисия и е за всички 28 страни от ЕС, а у нас се разпространява от Министерството на образованието и науката.

"В никакъв случай целта на инструмента не е да определи половата принадлежност. Това, което получихме, като първоначална неофициална информация, е, че причината да има и такъв вариант за отговор е, защото някои страни са възприели, нормативни, включително решения. Не е задължително те да бъдат базирани на принципа на самоопределяне. В Германия, това е по медицински причини, има такава възможност", коментира още министър Вълчев, цитиран от БТА.

Той заяви, че не веднъж е казвал, че "не подкрепя проповядването на джендър идеология в училище - и като министър, и като родител".

Министър Вълчев уточни, че този въпрос не може да се премахне от графата в анкетата, защото той е един за всички, не е преведен дори от нас. 

"Може единствено ЕК, по наша молба да го направи и ще отправим такава", каза образователният министър. Той уточни, че не е забелязал да има обществено напрежение в тези 900 училища, има само един сигнал от родител до медиите.

На 29 ноември 2018 г. инструментът SELFIE беше представен пилотно у нас. Целта на разработената анкета е да направи диагностика и анализира всички елементи на образователната среда.  Обхваща шест ключови за дигиталното образование области - преподаване и учене, училищно управление, инфраструктура и оборудване, професионално развитие, практики за оценяване и дигитална компетентност на учениците. Чрез SELFIE трябва да се планира бъдещата дигитализация на образованието ни. Някои ученици вече са попълвали анкетата, други още не са. Всички отговори в анкета са анонимни, а попълването отнема между 20 и 30 минути.

Министър Вълчев днес участва в  конференция за дигиталното образование. Целта на форума е да начертае пътна карта за дигитализация на образованието в България чрез споделяне на експертиза, добри практики, обмяна на идеи и локализиране на ресурси от представители на широк кръг заинтересовани страни - държавни и общински институции, училища, училищни настоятелства, родителски организации, НПО, бизнеса и медиите.