Целта е да се предприемат превантивни мерки по ограничаване на отрицателното въздействие върху прилепите и птиците, обитаващи сградите, които се санират.

Вчера в инспекцията е подаден сигнал от фондация "Защита на дивите животни", в който природозащитници информират, че стотици прилепи умират зазидани при санирането на блокове в Бургас.

В сигнала се посочва, че прилепи от вида ръждиви вечерници и други мигриращи видове са зазиждани в пукнатини и фуги при санирането на панелните жилищни сгради.

От РИОСВ заявиха, че днес екоинспектори и служители на Община Бургас са проверили два жилищни блока в комплекс "Изгрев", които са в процес на саниране. На строителните фирми е дадено предписание преди извършване на строително-монтажни работи, в отворите да се поставят тръби - за изселване на прилепите.

Част от мерките, които РИОСВ - Бургас е изпратила до кметовете са: обследване на сградите на възможно най-ранен етап за наличие на защитени видове, прилагане на мерки за безопасно извеждане на защитените видове от убежищата им преди санирането, при възможност недопускане на ремонтни дейности по време на зимуване на прилепите и по време на размножителния им период.

От РИОСВ-Бургас казаха, че решение за справяне със ситуацията се очаква да бъде взето на национално ниво, за което има сформирана работна група към МРРБ, в която участват представители на научни институти към БАН, Министерството на околната среда и водите, Камарата на строителите в България, Камара на инженерите в инвестиционното проектиране, неправителствени организации, природозащитници и др.

Прилепите са изключително полезни животни

"Сблъскваме се с неразбирането на проблема от жителите по блоковете. Голяма част от тях възприемат прилепите като вредители”, коментира Вяра Крушкова от фондацията "За защита на дивите животни”.

Тя разказа, че повечето хора смятат, че прилепите живеят само в пещери, но голяма част от тях обитават сградите в населените места заедно с нас. През зимата прилепите спят. Има и видове, които специално се завръщат всяка есен, за да презимуват из сградите в градовете. Именно поради това в момента жилищните блокове гъмжат от живот, обяснява Крушкова пред Булфото.

Всички видове прилепи са защитени от закона. Опазването им включва опазване и на техните местобитания и конкретни убежища, както и защитата им в периодите, в които са уязвими - размножаване, зимен сън, миграция. България има достатъчна нормативна база, включително подписани европейски документи, които изискват и регламентират защитата на прилепите.

Жестокостта към животните, каквото е зазиждането жив, е криминално престъпление, коментира природозащитникът.
 
Прилепите не са гризачи. Незаслужено, може би заради уроците по руски език в училище, възрастните хора ги наричат летящи мишки, но те не са. За разлика от плъховете и мишките, те не нанасят вреда на селското стопанство, не се хранят с домашни продукти, не обитават канализацията и съответно не пренасят заразните болести, пренасяни от плъховете.

Прилепите са изключително полезни животни. Обитаващите България са насекомоядни и изяждат огромно количество вредители. Едно малко кафяво прилепче, което тежи едва 5 гр. изяжда над 1000 насекоми на вечер в активния сезон.

По този начин прилепите ни спасяват от вредители. Плодоядните прилепи имат ключова роля в опрашването и разпространението на семена и без тяхното участие екосистемите не биха могли да съществуват.

Намаляването на прилепите може да предизвика каламитет (масово развитие) на вредители и да доведе до изчезването на стопански значими растения, които се използват за храна и лекарства. Близо 25% от всички видове прилепи са застрашени от изчезване. Вследствие на човешка дейност вече 12 вида са окончателно заличени от лицето на Земята. Нарастването на тези стойности се опитват да предотвратят природозащитниците.