От общо 724 служители на щат, само 9 не са заявили желание да останат в системата на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) след излизането му от Българската академия на науките (БАН).

Това каза пред Фокус изпълняващият длъжността директор на НИМХ проф. Пламен Нинов във връзка с решението на Академията да създаде Институт за изследвания на климата, атмосферата и водите на мястото на НИМХ.

"Единият от тези 9 девет души е в неплатен отпуск и от няколко години работи в Италия. Става въпрос за 8 човека, 6 от които са в София, а другите двама - в Пловдив и Бургас, не са заявили желание да работят в Института. Това са съвършено малко на брой хора. От тях има три хабилитирани лица. Това, което беше съобщено в парламента за 15 хабилитирани лица, заявили желание да останат в БАН, не е вярно" каза той.

Според проф. Пламен Нинов в оставащите дни до края на годината от БАН се опитват да вземат част от имуществото на Института, а именно старата сграда на НИМХ. По думите му случващото се след решението на БАН на НИМХ не кореспондира с решението на парламента. Той каза още, че въпреки всичко НИМХ ще продължи работата си по план и дори има за цел да разшири дейността си.