Съдът на ЕС прие днес решение по две дела, свързани с доставката на централно отопление в България, съобщи БТА. Делата се водят между граждани и топлофикациите в София и Пловдив.

Съдът постановява, че е допустимо законодателство, което задължава собствениците на имот в сграда етажна собственост, присъединена към система за централно отопление, да участват в разходите за топлинна енергия за общите части на сградата и за сградната инсталация. В съдебното решение се уточнява, че това е допустимо, независимо дали всички собственици на имот в такава сграда са поръчвали доставка на отопление и дали използват своя апартамент.

Европейският съд постановява също, че е допустимо национално законодателство, според което в сградите етажна собственост сметките за сградната инсталация се изготвят за всеки собственик според отопляемия обем на неговия имот.

Съдът е постановил тези решения, като е взел предвид становищата на "ЕВН България Топлофикация" ЕАД, "Топлофикация София" ЕАД, на правителството на Литва и на Европейската комисия.

Промени в наредба на Министерството на енергетиката предвиждат клиентите на топлофикациите вече сами да могат да определят дела на топлинната енергия за сградна инсталация в рамките на определен диапазон - от 20 до 40 на сто, като ще решават общите събрания.

Сградна инсталация е обща част и разходите за нея са задължение на етажната собственост, затова тя трябва да решава по какъв начин да бъдат разпределяни, пише в мотивите към наредбата.

Енергийни експерти тогава обясниха, че сметките ще са по-справедливи, ако при новите сгради се заложи нисък процент сградна инсталация, а при старите несанирани блокове - по-висок. Трябвало да се отчете обаче и колко хора в сградата са се отказали от парно.

При много голям процент отказали се, т.е. малък брой останали потребители, трябва да се избира максималният процент задължително - 40%, в противен случай - ако се избере малък процент, тези, които са редовните потребители, ще плащат много по-високи сметки, отколкото отказалите се, обясниха енергийни експерти.