Мобилен събирателен пункт ще приема за безвъзмездно обезвреждане опасни отпадъци от домакинствата. В дните от 26-ти до 29-ти септември пунктът ще бъде разположен в определени точки във всеки район в града, съобщиха от дирекция "Инженерна инфраструктура и благоустрояване" към Община Варна.

Видовете отпадъци, които гражданите ще могат да предават са: лекарства с изтекъл срок на годност; живачни термометри и живак; почистващи препарати, дезинфектанти, белина, препарати за растителна защита и борба с вредители, киселини, основи и реактиви; замърсени опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества; бои, политури и лакове, праймери и разредители за боя, терпентин, лепила.

При предходната кампания бяха събрани: 4,420 кг опаковки от опасни отпадъци; 36.200 кг разтворители; 33,240 кг киселини; 11,770 кг основи; 3,510 кг отпадъци, съдържащи живак; 120,560 кг бои, мастила лепила и 24,370 кг лекарства с изтекъл срок на годност.

Разполагането на мобилните пунктове ще става по следния график:

26-ти септември:

от 9 ч. до 12,45 ч. - пазар "Чаталджа", паркинга на ул. "Цар Асен", район "Приморски"

от 13,45 ч. до 17,30 ч. - паркинга на спирка "Марек" до ресторант "Немо", район "Приморски"

27-ми септември

от 9 ч. до 12,45 ч. - пазара на ул. "Моряшка", район "Аспарухово"

от 13,45 ч. до 17,30 ч. - площад "Лаврентий" и ул. "Коста Тюлев", район "Одесос"

28-ми септември

от 9 ч. до 12,45 ч. - паркинга до газостанцията на ул. "Вяра" срещу бл. 138, район "Младост"

от 13,45 ч. до 17,30 ч. - паркинга до "Супермаркет 5" срещу бл. 302, район "Вл. Варненчик"

29-ти септември

от 9 ч. до 14 ч. - паркинга до сградата на Община Варна - до бариерата, в близост до бул. "Осми Приморски полк"