С 608 хиляди се е увеличил броят на безработните в Турция за една година - от октомври 2018 до октомври 2019 г.

По данни на турския статистически институт процентът на безработицата за една година се е увеличил с 1,8 процентни пункта и е достигнал 13,4 на сто. Към момента броят на безработните в Турция е около 4,4 милиона.

Най-голяма е безработицата в селскостопанския сектор, където е 15,7 на сто.

25,3 процента от младите хора между 15-24 г. са безработни. Отбелязва се нарастване на броя на младите хора, които нито работят, нито учат. За една година увеличението по този показател е с 1,3 процентни пункта и достигна до 26 процента.

Процентът на заетите в сивата икономика, т.е. без трудова регистрация и без социална осигуровка, е 39,4 процента, като за една година броят им се е увеличил с 1,2 пункта.