Община Велико Търново получи един милион и шестстотин хиляди лева от Регионалното министерство за подмяна на водопроводната мрежа на 20 улици в стария град и по основните туристически маршрути.

Подмяната на старите етернитови водопроводи, при които загубата на питейна вода е над 80 %, е наложителна преди предвидения ремонт на павираната настилка и доизграждането на нови улици в старинната част на Велико Търново.

Планиран е основен ремонт или пълна подмяна на 4462 метра от водопроводната мрежа и сградните отклонения на 20 улици в най-високата част на квартал "Варуша" и в най-ниската около крепостта "Царевец".

Ремонтите са разделени на три групи, за които е обявена обществена поръчка.

Очаква се ценовите оферти да бъдат отворени в края на този месец, а работата да започне още през пролетта.

Подмяната на старите етернитови водопроводи, при които загубата на питейна вода е над 80 %, е наложителна преди предвидения ремонт на павираната настилка и доизграждането на нови улици в старинната част на Велико Търново.

Планиран е основен ремонт или пълна подмяна на 4462 метра от водопроводната мрежа и сградните отклонения на 20 улици в най-високата част на квартал "Варуша" и в най-ниската около крепостта "Царевец".

Ремонтите са разделени на три групи, за които е обявена обществена поръчка.

Очаква се ценовите оферти да бъдат отворени в края на този месец, а работата да започне още през пролетта.