Столичната районна здравна инспекция прави внезапни проверки спазват ли се мерките, разпоредени от здравния министър Кирил Ананиев при посещение на басейн.

"Контролът е системен. Всичко в басейна се проверява преди да бъде пуснат в редовна експлоатация. Специално откритите плувни басейни, за да бъдат пуснати в експлоатация, минават през трикратни последователно проби, прави се проверка на сградния фонд, на водоснабдяване и канализацията, както и спазването на всички въведени мерки - ползването на дезифектанти, да са с разрешение от Министерство на здравеопазването, да са с етикет, изобщо всичко свързано с тяхната употреба", обясни пред БНТ Марияна Петрова - експерт от РЗИ София.

Тя увери, че нито един басейн не се пуска в експлоатация, докато не се докаже, че водата е безопасна.

Правят се редовни проверки за качеството на водата, като се следят стойностите на определени химични и микробиологични показатели, заложените в закона, добави експерт от РЗИ София.

"Към днешна дата имаме по-малко от 20 плувни басейна, пуснати в редовна експлоатация. Има и такива, които са в процес на пускане" уточни експертът.

Вече сме направили около 60 проверки, взети са 104 проби и засега няма констатирани несъответствия по отношение на качеството на водата, както и спазването на всички противоепидемични мерки.