Национален парк "Рила" предвижда да се подобрят местообитанията на животинските и растителни видове в защитените територии. Мерките са част от проект на стойност близо 12 млн. лeва, съобщи БНТ.

Част от дейностите по него предвиждат да се регламентира маршрутът, по който туристите ще могат да достигат до Седемте рилски езера. Ще бъдат предприети и мерки, за да се намали бракониерството в защитените територии.