Столичната регионална здравна инспекция оповести на сайта си протокола за поведение на гражданите при положителен резултат от PCR тест за Covid-19.

Предвидени са 6 стъпки, след като пациентът разбере, че е заразен с коронавирусна инфекция.

  1. Лице с положителен резултат за COVID-19 незабавно се изолира и се поставя под домашна карантина за 14 дни.
  2. Изолират се и се поставят под домашна карантина за 10 дни лицата, контактни от първи ред-осъществили незащитен контакт със заразеното лице на разстояние по-малко от 2 м.и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за лице: 2 дни преди появата на оплаквания или 2 дни преди вземането на проба за изследване по метода PCR при безсимптомно носителство.
  3. След изтичане на карантината не се извършва контролно изследване.
  4. Медицинското наблюдение се извършва от общопрактикуващия лекар
  5. Общопрактикуващият лекар оказва методична помощ на всички лица от пациентската си листа по мерките, които следва да се спазват - продължително проветряване, влажно почистване и дезинфекция на повърхностите, помещения и предметиот първа необходимост, лични предпазни средства, спазване на домашната изолация.
  6. Личният лекар извършва лечение и оказва съдействие за хоспитализация в случай на нужда, чрез екипите на Центъра за спешна медицинска помощ и Координационния център за COVID-19