Водата в Добрич е с влошено качество вследствие на неблагоприятните метеорологични условия, съобщават от Регионалната здравна инспекция за резултатите от взети проби за изследване.

От инспекцията препоръчва потребителите да използват за питейно-битови цели бутилирана вода от търговската мрежа, а не да пият от чешмата. При ползване на вода от резервни съдове тя трябва да се изварява преди консумация, съветват от РЗИ.

Три проби питейна вода, взети от пунктове при крана на потребителите, са нестандартни по показателите цвят и мътност. Пробата, взета от помпена станция "Приморци", е нестандартна по микробиологичен показател микробно число, посочват от инспекцията.

От РЗИ са издали предписание до "ВиК" АД да вземе мерки за привеждане качеството на водата в съответствие с изискванията на нормативната уредба.