Русенският университет заема трето място сред българските държавни университети в независимата рейтингова система "UniRank". Това съобщават от висшето училище в крайдунавския град.

В рейтинга са включени само акредитирани висши училища, които предлагат обучение в степените бакалавър, магистър и доктор. Класирането е направено на базата на независими източници в интернет пространството и не включва данни, подадени от самите университети.

В класацията сред българските държавни университети висшето училище в Русе е след Софийския университет и Техническия университет-София. В цялата листа от 48 участващи университета Русенският университет се нарежда на четвърто място след Нов български университет.

"Високият международен рейтинг на русенското висше училище е резултат от непрекъснатия стремеж на академичната общност да бъде източник на добри новини за постижения в образователната и изследователската дейност, за иницииране на събития в национален и международен мащаб, за иновативни практики във взаимодействието с регионалната екосистема.

Календарът на събитията в Русенския университет е още по-наситен през тази година, когато на 11-ти, 12-ти и 13-ти ноември ще бъде тържествено отбелязана 75-годишнината от неговото създаване", информират от висшето училище.

От Русенския университет цитират бившия министър на образованието и науката проф. Сергей Игнатов, който сега е ректор на Европейския университет по хуманитарни науки във Вилнюс, Литва. Той е посочил Русенския университет като единственото висше училище от Източна Европа, избрано да се включи с добри практики в западно изследване за третото поколение университети.

От висшето училище в Русе обясняват, че най-важните характеристики от профила на един университет от трето поколение са трансферът на иновации към бизнеса и обществото, предприемачеството и глобалното измерение в дейността му. Висшето училище в Русе отдавна работи активно в тези три направления.

В момента участва като единствен университет от Източна Европа в проекта с паневропейска насоченост "Beyond Scale" за засилване на организационния капацитет за управление в предприемаческа среда чрез инструмента "HEInnovate".