Уникални екземпляри от морската фауна, открити край българските брегове на Антарктида, вече са в България. Те са събрани по време на последната експедиция на учените.

Снимка: БНТ

"Много от тези видове, се надявам, да са нови за науката, едва сега пристигат и ще започне тяхното изучаване", обясни ръководителят на българската експедиция в Антарктида проф. Христо Пимпирев в лабораторията по хидробиология.

Един от най-интересните видове е уникална ледена риба, която няма хемоглобин.

"Това е единственото гръбначно животно, което няма хемоглобин в кръвта, затова тя е прозрачна. Тази риба е много рядък вид за целия район на Антарктика. Той се е адаптирал за около 20 милиона години да живее в една много агресивна среда", обясни доц. д-р Любомир Кендеров от Биологическия факултет към СУ.

Снимка: БНТ

Съвсем скоро повечето от биологичните видове, донесени от българската експедиция в Антарктида, ще бъдат изложени в Природо-научния музей, за да може всички желаещи граждани да ги видят отблизо.