Професор д-р Анастас Баталов е специалист по ревматология. Той е един от създателите и председател на Българската асоциация по мускулно-скелетен ултразвук (БАМСУ). Нейната цел е да популяризира и разшири прилагането на ставната ехография в България. Автор на над 170 статии на български и английски език и цитиран над 100 пъти в български и международни списания. През 1994 г. за пръв път в България въвежда ставната ехография като нова методика в ревматологията. Има защитена докторска дисертация на тема: Ултразвуково изследване на ставите. Ръководител Клиника по ревматология към УМБАЛ "Каспела", ръководител на Катедра в МУ-Пловдив. Главен изследовател в над 100 международни проекта за лечение на ревматоиден артрит, псориатичен артрит, анкилозиращ спондилит, остеопороза, артроз на болест, подагра. Лектор на EULAR (Европейска ревматологична асоциация).

- Проф. Баталов, за шеста поредна година организирахте в Пловдив международно научно събитие, посветено на ставната ехография. Разширява ли се използването на този метод в практиката на ревматолозите?

- Да, това беше изключително голямо международно събитие с представители от 15 европейски страни, организирано от МУ Пловдив, Университетска болница "Каспела" и БАМСУ. Мускулно-скелетната ехография е най-съвременното образно изследване в областта на ревматологията, което превъзхожда всички други изследвания, налага се в ежедневната ревматологична практика както в Европа, така и в България. Наша мисия е да обучим повече специалисти, тъй като методът е с много висока диагностична стойност, евтин е, бързо се извършва, може да се извърши от самия ревматолог, не са необходими допълнителни образни отделения със рентгенови специалисти, лаборанти, скъпа апаратура, няма рентгеново облъчване. Това беше и целта на курса - обучение на ревматолози, тъй като ние сме един от европейските центрове за обучение по мускулно-скелетен ултразвук.

- Какво е новото и различното в този метод?

- Предимството на този метод е, че може да визуализира меките тъкани на ставата, откъдето стартират възпалителните заболявания (артритите). Поради тази причина е предпочитано средство за ранна диагностика на новооткрити ставни заболявания. За сравнение, ще отбележа, че рентгенографията или обикновената рентгенова снимка дава информация за късните костни промени, т.е. онези, които са настъпили вторично, след като болестният процес е започнал да напредва от синовията към костите. Затова при извършване само на рентген диагнозата може да се забави.

- Прилага ли се широко този метод в България и запознати ли са специалистите с него?

- Имаме много обучени ревматолози, които са преминали различни нива от нашата подготовка. И тези, които разполагат с ултразвукови апарати (такива има както в повечето медицински центрове, така и в болниците), вече прилагат тази методика. Освен че е в полза за по-бързото диагностициране на ревматологичните заболявания, тя позволява мониториране - проследяване хода на заболяването. В момента се водят преговори със Здравната каса за заплащане на това изследване в извънболничната помощ. В болнични условия то е безплатно за пациента, там където болниците разполагат с подобна апаратура, то се поема от цената на клиничната пътека.

- Колко от българските ревматолози могат да прилагат в своята практика ехографското изследване?

- Нашата мисия е всеки ревматолог във всеки кабинет да бъде обучен и да прилага ставната ехография. Към настоящия момент около 85% от българските ревматолози са преминали първо и второ ниво от курсовете, които организираме ежегодно. Една от целите на тези курсове освен запознаване с диагностичните възможности, с начина на извършване на ставната ехография, е и въвеждане на различни лекарствени препарати в ставите под ултразвуков контрол (артроцентеза или вътреставна пункция), което значително улеснява и повишава ефективността на лечението, тъй като самият ревматолог много по-качествено въвежда съответният лекарствен продукт строго в ставата.

- Да погледнем и от друга страна. Може ли пациентът сам да поиска това изследване, например като вид профилактика?

-Може, особено ако има притеснения относно своето здраве. Ако има роднини с артрити или автоимунни заболявания. И това е друга опция на метода (профилактична) - долавяне на ранни възпалителните процеси в ставите преди началните симптоми. За това допринася новите технологични подобрения, като високофреквентни сонди, Power Doppler техниката и Еластографията.

- Препоръчва ли се изследването над определена възраст, да кажем веднъж годишно?

- Не. То е изследване, което се препоръчва на рисковите групи - такива с фамилна обремененост, при неясни артрити, новооткрити ставни заболявания без достатъчно други клинични белези. Освен ставите при тези пациенти се изследват чрез ултразвук и сухожилията, лигаментите, мускулите, кожата, ноктите.

- Увеличават ли се ревматологичните заболявания?

- По-скоро се подобрява диагностиката, покачва се процентът на новодиагностицираните пациенти - заради новата апаратура и съвременните възможности на медицината. Това е изключително важно в терапевтичния процес по-нататък, тъй като колкото по-рано се диагностицира заболяването и по-рано започнем лечение, тогава вече ефектът от лечението е много по-добър.

- В тази връзка, как стои въпросът с лечението и достъпът до медикаменти?

- В сравнение с другите европейски страни, българският пациент има много добър достъп до новите, иновативни медикаменти. Ние сме от европейските страни, в които имаме почти всички регистрирани в Европа медикаменти за лечение на ревматологичните заболявания. Българският пациент има безплатен достъп до различни групи биологични и биоподобни медикаменти, заплащани от Здравната каса.

- Имат ли българските пациенти достъп до ревматолог?

- Във всеки по-голям град в страната има специалист-ревматолог, но връзката между личните лекари и специалистите-ревматолози не е толкова добра, колкото бих искали. Споделям тревогата си от един много съществен факт - при някои заболявания се наблюдава 5-10 год. закъсняване с диагнозата и съответно започване на правилното лечение, поради късното попадане при ревматолог и и лечение от труди специалности или алтернативни методи.
Казвам всичко това, за да подчертая колко важно е да не се къса връзката между личните лекари, останалите тесни специалисти и ревматолозите. Защото ние можем да направим много по-малко за болния, когато той дойде късно при нас и измененията в ставите са вече трайни, отколкото ако той бъде изпратен навреме и ние започнем да го лекуваме по всички правила на съвременна ревматология.