Дисциплинарното уволнение на доц. Мартин Осиковски е по повод на негови неверни твърдения за политическа агитация в УНСС или агитация, организирана от УНСС. Това е казал в свое изявление ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров, съобщиха от учебното заведение.

"Неверните твърдения са, че на централния вход на УНСС са използвани партийни символи на политическа партия, както и че при посещението на министър-председателя на 2 април 2021 г. е извършван, по думите на доц. Осиковски, "политически агитпроп", е посочил в изявлението си проф. Димитров.

По думите му на базата на тези неверни твърдения доц. Осиковски е инициирал медийна кампания срещу УНСС, като крайният резултат са били десетки негативни публикации за университета.

Съгласно процедурите по Кодекса на труда, проф. Димитров е поискал писмено обяснение от доц. Осиковски, с искане да представи доказателства за своите твърдения. Такива доказателства не са били представени, е допълнил проф. Димитров. На базата на тези обяснения и след преценка на всички обстоятелства по този казус, свързани с доброто име на университета и лоялност към работодателя, на 21 април 2021 г. проф. Димитров е взел решение за дисциплинарно уволнение, съгласно Кодекса на труда.

"Уважавам професионалните и човешките качества на доц. Осиковски и затова искам ясно да заявя - неговото уволнение по никакъв начин не е свързано с изразяване на политически възгледи или ограничаване на свободата на словото. Свързано е единствено с неговите неверни твърдения за политическа предизборна агитация на територията на Университета", е заявил проф. Димитров в изявлението си.

Проф. Димитров е призовал доц. Осиковски да представи доказателства за своите твърдения (аудиовизуален материал или решения на компетентен държавен орган) - "но не колажи, и не снимки от 2019 г., а истинските факти от 2 април 2021 г.". "Ще преразгледам решението си за уволнението само при едно-единствено условие - когато доц. Осиковски представи и най-малкото доказателство за осъществяване на предизборна агитация, съгласно законите и Конституцията на Република България", е посочил още проф. Димитров.

В края на изявлението си проф. Димитър Димитров отбелязва, че съгласно решение нр. 211-НС, София - 23 ИР, 3 април 2021 г., на компетентния орган по изборите, а именно Районната избирателна комисия, по повод на сигнал от Мария Илийчова Георгиева, пълномощник на КП "Изправи се! Мутри вън!", предизборна агитация в УНСС няма и сигналът е оставен без уважение.