Резултатите от лабораторното изследване на пробите, взети от изхвърлените свине в коритото на река Янтра край село Писарево, община Горна Оряховица, са отрицателни за Африканска и за Класическа чума по свинете (АЧС и КЧС). Това съобщават от Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ), след като е извършено проучване на произхода на свинете.


Установено е, че намерените останки са от около 17 свине в различни възраст и стадии на разлагане. По всяка вероятност те са изхвърлени на същото място в различни дни в последния месец.

Върху някои от намерените свине е установено наличието на групов идентификатор (ушна марка) на търговеца от Нидерландия, продал животните на български ферми. Прасета със същата марка са доставени до общо три обекта в общините Горна Оряховица и Лясковец.

Поставянето на групов идентификатор е обичайна практика в свиневъдството и отговаря на законодателството в ЕС, но в случая възпрепятства установяването коя от трите на ферми неправомерно е изхвърлила свинете в река Янтра.

В трите ферми, получили свине от нидерландския търговец, са извършени проверки от ОДБХ-Велико Търново. Няма открити несъответствия в обектите.

Останките от животните са извадени от реката и унищожени още в петък. Извършена е дезинфекция в засегнатия район.