В свое съобщение Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) призовава за спазване на всички определени от закона мерки, свързани със загробване на умъртвени прасета.

В съобщението се казва, че във връзка с подадени сигнали за изхвърляне на отпадъци от свинско месо на нерегламентирани места, БАБХ напомня, че съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност (чл. 133, ал.2, т. 5), кметовете и кметските наместници следва да организират обезвреждането на странични животински продукти.

По-рано днес протестиращите от село Крушаре оповестиха отворено писмо до премиера, министрите на земеделието и околната среда и до директора на БАБХ, в което предупреждават за "екологична бомба, в резултат на свободно разхвърлени отпадъци от т.нар. "превантивно" клане на прасета". "Пред Вас - обръщат се те към българските власти, това се представя като инцидентни, единични случаи, но ние Ви уверяваме, че това е практика, в резултат от заповедта за самостоятелно избиване на тези домашни животни и пълната липса на регламент и контрол над извършването на тази дейност".

В определените от закона мерки е включено предпазването на околната среда от разпространение на зарази по животните и хората. Регламентът и контролът при загробването на животни минава през епизоотичните комисии, кметовете и кметските наместници, които определят местата за обезвреждане на страничните животински продукти, отбелязват от БАБХ.

БАБХ съобщава още, че извършва проверки за това как се изпълняват мерките за ограничаване разпространението на Африканската чума по свинете. Всички експерти на агенцията в страната са в постоянна комуникация с областните епизоотични комисии, като целта е прилагането на превантивни мерки за недопускане на зарази, вследствие на нерегламентирано унищожаване.