Ръководството на BESCO (Българската стартъп асоциация) призова вносителите на законопроекта, свързан с туристическите платформи, да го оттеглят и да се създаде работна група в широк формат заинтересовани за създаването на нов регламент за тази дейност, който да мине през обществено обсъждане.

 

Вчера вносителите на промените Менда Стоянова, председател на бюджетната комисия в парламента /ГЕРБ/ и Валери Симеонов /ОП/ съобщиха пред журналисти, че нова промяна предвижда отпадане на категоризацията на имотите за краткосрочно настаняване, но остава вписването им в регистъра на местата за настаняване към Министерство на туризма. Предложенията за промени са разписани в Преходните и заключителни разпоредби на Закона за Бюджет 2020, с които променят и текстове от Закона за туризма.

Идеята на BESCO е за създаване на първи регламент за дигиталната икономика, каза на пресконференция в БТА Борис Павлов от Асоциацията. По данни на организацията около десет хиляди апартамента за цялата страна се отдават само чрез Airbnb, като са единични случаите тези обекти да са категоризирани. От тях 2775 апартамента са в София, което е една трета от всички апартаменти в България, отдавани чрез платформите. Средната им годишна заетост е 56 процента, месечният приход от апартамент е 465 евро. Като цяло за страната месечният оборот от подобна дейност през Airbnb възлиза на 7 млн. лева. Физическите и юридически лица, които се занимават с това, редовно плащат данъци, а от плащането и на туристически данък, например в столична община, постъпленията, ще са над половин милион лева годишно.

Според Асоциацията вносителите на законопроекта не са уточнили какво се разбира под регистрация, но от организацията са против категоризацията по сегашния законов начин, защото според тях тя е тромава и не отговаря на съвременните изисквания. Според BESCO дори и за две години не може да извърши категоризацията на тези обекти, заради недостатъчния административен капацитет, а парите, които липсват в бюджета от туристически данък, биха отишли за това.

BESCO не виждат никакъв проблем, за да има проследимост на плащането на данъчните задължения, НАП да направи пряка връзка с Airbnb и други платформи. Освен това от Асоциацията смятат, че липсва разграничение между това какво е наем и какво е туристическа услуга.