Промените в Закона за здравето по отношение на пушенето влязоха в сила още от 1 юни, но прилагането на новите разпоредби се забави, тъй като беше приет тримесечен срок, в който Министерският съвет да определи със своя наредба точните условия.

Очакваше се наредбата да бъде готова през септември, но това не стана. Преди дни здравният министър Стефан Константинов заяви, че наредбата не се бави заради лобистки интереси, а закъснението се дължи на междуведомствено съгласуване. Самият той се обяви за пълна забрана за пушене на общесвени места.

Според новия документ, самостоятелни помещения, в които се допуска по изключение тютюнопушене, могат да се разкриват в местата за настаняване и средствата за подслон, в ресторанти, питейни заведения, кафенета, кафе-клубове и барове, гари, летища и други, съобщиха от правителствената информационна служба.  

Залите за пушене в заведенията трябва да са по-малки от половината от общата площ на заведението. Трябва да имат вентилация, която да работи през цялото работно време. Помещенията за пушачи задължително трябва да се отделят с въздухонепроницаеми стени и плътно затварящи се врати. На тези врати задължително трябва да има табелка с едър шрифт “Място за пушене. Забранено за лица до 18 годишна възраст”.
На стена в помещението за пушачи пък трябва да има табела с надпис “При неработеща вентилация сигнализирайте управителя на обекта или дежурния здравен инспектор на телефон ...“.

В заведенията за хранене и развлечения, чиито зали за консумация са под 50 кв. м и собственикът е избрал там да се пуши, както и в нощните барове и дискотеки, на видимо място на входната врата трябва да се поставя трайна маркировка, че там се пуши.
Малките заведения, чиито собственици са избрали в тях да не се пуши, също трябва да се обозначат с табела “Заведение без тютюнев дим“.

В закритите обществени места, обществения транспорт и закритите работни помещения, в които е забранено тютюнопушенето, ще трябва да има следния надпис: „Пушенето забранено! При нарушение звънете на телефон ...”

Правителството определи едномесечен преходен срок за привеждане на обектите в съответствие с новите изисквания, след като наредбата бъде обнародвана в "Държавен вестник". Заради забавянето на наредбата все още много от собствениците на заведения не са обособили помещения за пушачи.

Инспекциите по опазване на общественото здраве ще започнат реални  проверки дали правилата се спазват от началото на 2011 г., казаха от Министерството на здравеопазването, предаде "Дневник". Глобите за едноличните търговци са от 300 до 1500 лв., а за юридически лица, собственици на заведения, ще са от 500 до 10 000 лв. Предвидена е и санкция за пушачи нарушители - от 50 до 300 лв., но тя може да бъде наложена само ако нарушителят си даде данните от личната карта.