Българската агенция по безопасност на храните /БАБХ/ констатира днес първо огнище през тази година на Инфлуенца /грип/ по птиците в България, съобщиха от Агенцията.

Националната референтна лаборатория към НДНИВМИ е потвърдила огнище на високопатогенна Инфлуенца H5N8 в животновъден обект за отглеждане на патици в гр. Раковски, област Пловдив. В момента на регистриране на огнището във фермата се отглеждат 5830 патици-мюлари от четири възрастови групи. Заболяването не засяга хората, птичето месо и продукти от фермата не са опасни за човешкото здраве, посочват от БАБХ.

Издадена е заповед на изпълнителния директор на БАБХ проф. д-р Паскал Желязков за обявяване и мерки за контрол на огнище на Инфлуенца А /грип/ по птиците. Предстои умъртвяване по хуманен начин и обезвреждане на всички засегнати и контактни птици в животновъдния обект под официален надзор и по начин, недопускащ разпространяване на болестта, съгласно изискванията на Регламент /ЕО/ 1069/2009.

Определени са 3-километрова предпазна зона (гр. Раковски) и 10-километрова наблюдавана зона около животновъдния обект /общ. Брезово - с. Отец Кирилово, с. Драганово, с. Борец, с. Пъдарско, общ. Раковски - с. Момино село, с. Стряма, с. Шишманци, с. Болярино, общ. Калояново - с. Главатар, общ. Марица - с.Ясно поле, с. Манолско Конаре, с. Трилистник/.

В 3-километровата зона са разположени 25 ферми с птици /136 669 патици-мюлари/, а в 10-километровата зона - 24 ферми с птици /167 349 патици-мюлари и 127 550 кокошки/. В и от зоните търговията и придвижването на домашни, диви и други птици, яйца за разплод, птиче месо, продукти от птиче месо и яйца за консумация се извършва под официален контрол. Забранява се организиране и провеждане на панаири, пазари и изложби за птици, както и разселване на птици за подновяване на дивечовия запас.

Последното огнище на заболяването в България е било регистрирано през април миналата година, посочват от БАБХ. В страната се изпълнява засилен надзор в птицефермите. Това е наложено още през 2018 година със сътрудничеството на индустрията, в резултат от кризата с Инфлуенца през последните години. Надзорът цели ранно откриване и бързо отстраняване на инфектирани птици, поддържане на здравословен статус в птицефермите.

Със заповед на изпълнителния директор на БАБХ от 23 януари т.г. е било наложено привеждане в състояние на повишена епизоотична готовност на всички региони в България по отношение на болестта Инфлуенца по птиците. Забранено е било отглеждането на открито на домашни птици от всички видове и категории, проведени са били срещи с представители на индустрията на водоплаващите и кокошевите птици. Провежда се и информационна кампании за собствениците на домашни птици, ловците, ветеринарномедицинските специалисти за спазване на мерките за биосигурност, и за незабавно уведомяване на ветеринарен лекар или кмета при отклонение в здравословното състояние на отглежданите птици или при завишена смъртност.

Огнища на същия щам високопатогенна Инфлуенца H5N8 на територията на Европа се регистрират от края на 2019 година. Нотифицирани са 31 огнища при домашни птици: Полша - 20 ферми и задни дворове; Словакия - 3 лични стопанства; Унгария - 4 огнища; Румъния - 2; Чехия - 1; Украйна - 1, информират от БАБХ.