Парламентът прие на първо четене единодушно, със 110 гласа "за", промени в Гражданския процесуален кодекс /ГПК/, предложени от депутати от БСП.

В доклада на Комисията по правните въпроси се посочва, че със законопроекта се предлагат промени в местната подсъдност на исковете на потребителите, на исковете за непозволено увреждане, когато са предявени срещу застраховател, Гаранционен фонд или Националното бюро на българските автомобилни застрахователи.

Въвежда се задължителна подсъдност по постоянен адрес на потребителя. Това според вносителите ще осигури лесен и евтин достъп до правосъдие на икономически по-слабия субект и ще спомогне за ефективна защита на правата на потребителя.

Въвежда се задължение пострадалият да предяви иск срещу застрахователя на отговорното лице не по постоянния адрес на ответника, а по мястото на настъпване на застрахователното събитие. Вносителите посочват, че всички процесуални действия по събиране на доказателствата са тясно свързани с мястото на настъпване на застрахователното събитие.

Целта на промените е да се осигури лесен, евтин и ефективен достъп до правосъдие на лицата, претърпели увреждане, когато те имат спорове със своя застраховател, с Гаранционния фонд или Националното бюро на българските автомобилни застрахователи, обясни Крум Зарков от БСП. Той посочи, че общият принцип на ГПК за определяне на компетентния съд сега постановява, че делото се гледа пред онзи съд, който е най-близо до адреса, съответно до седалището на ответника. Ответник по делата са основно застрахователни компании, чиито седалища са в София. Така дела, които нямат нищо общо със София, се концентрират в софийските съдилища - дела например за катастрофа на "Петолъчката" между сливналии се гледат в София, обясни Зарков. По думите му това води до доста сериозни практически последствия за изхода на делото, тъй като елементите на доказване на този тип дела са преди всичко фактите, онова, което се е случило на мястото на застрахователното събитие. Това води до пътуване не само на пострадалите лица, но и на експерти, свидетели и други участници в процеса, което води до забавяне и трудност, каза още Зарков.

Председателят на правната комисия Данаил Кирилов от ГЕРБ заяви, че общият стремеж е да не се политизира този въпрос. Той призна, че е останал изненадан от броя на гражданските дела в Софийския градски съд, които са по застрахователни искове и по искове за обезщетение. Ще имаме технически дебат, който да доведе до най-добрата редакция между първо и второ четене, посочи Кирилов. Продължаваме да очакваме въпросите за натовареността на съда да не се решават частично, а да видим цялостната картина и да видим изработена карта на натовареността и разпределение на делата, каза още той.

Законопроектът се нуждае от редакция между първо и второ четене в посока разширяване на възможностите за избор за завеждане на иск от пострадалото лице не само по постоянен, но и по настоящ адрес, заяви Христиан Митев от Обединените патриоти.