Той е обвинен за това, че в периода от 1 януари 2012 г. до 24 октомври 2014 г. не е изпълнил и е нарушил служебните си задължения и с това е ощетил общинския бюджет в размер на 902 465 лв., съобщиха от пресцентъра на прокуратурата.

Четири обществени поръчки са причинили имуществени и неимуществени вреди на община Неделино, като действията на кмета Стоян Беширов са облагодетелствали трети лица.

Първата от тях е за "Подобряване на социалната инфраструктура чрез извършване на строително-ремонтни работи в Детска градина ОДЗ - 1 в Неделино, като настъпилите вредни последици за община Неделино са в размер на 36 831 лв.

При обществена поръчка "Аварийно-възстановителни дейност и изграждане на нов бент към водоснабдителен комплекс "Крайна", община Неделино" са настъпили вредни последици за общината в размер на 743 449 лв.

При обществена поръчка "Неотложни аварийни работи по почистване от свлечени земни маси в резултат на активизирало се свлачище на ул. "Напредък", Неделино, до "трафопост" щетите за общината са 70 185 лева. От обществена поръчка "Аварийни работи за укрепване на активен свлачищен участък с. Тънка Бара, Община Неделино е ощетена с 52 000 лв.

Мярката за неотклонение на 57-годишния Стоян Беширов е в размер на 10 000 лв. Прокуратурата ще поиска отстраняването му от длъжност.

Н
а 13 ноември при акция на "Икономическа полиция" бе задържан 39-годишният заместник-кмет на град Съединение Георги Трендафилов, като му бяха повдигнати обвинение за длъжностно присвояване на парични средства от общинския бюджет в особено големи размери - около 35 000 лева.
Той бе освободен от ареста срещу парична гаранция в размер на 5000 лв. Трендафилов подаде сам молба за напускане, която бе подписана от кмета на Съединение.