Това става ясно от публикувана на сайта на Министерството на финансите Средносрочна бюджетна прогноза за периода 2019-2021 година.

Оценките за размера на приходите от данъка върху застрахователните премии са базирани на следните допускания:
- запазване на ставката от 2% за периода 2019-2021 г.;
- запазване на динамиката на нарастване на брутните премийни приходи в общото застраховане;
- запазване на тенденцията за разширяване и обогатяване на застрахователните продукти.

За периода 2020-2021 г. очакваните приходи от застрахователни премии са съответно 43,7 млн. лв. за 2020 г. и 47,7 млн. лв. за 2021 г.