Аерозолът, който се отделя от устройствата за нагряване на тютюн, не води до такова увреждане на околната среда, каквото се случва при пушенето на една обикновена, конвенционална цигара, заяви в интервю за БНР проф. д-р Коста Костов, председател на Фондацията за респираторна медицина и консултант по белодробни болести към Университетската болница "Св. Анна".

На въпроса дали е по-опасно за пушачите да пушат едновременно конвенционални цигари и да използват устройствата с нагряване на тютюн от това да употребяват само едните или другите, д-р Костов заяви, че няма научни доказателства зад такова становище и това са по-скоро митове в общността. Трябва да се прави разлика между електронните цигари и електронните устройства за нагряване на тютюн. Последните са тема на американската Агенция за храни и лекарства - FDA в САЩ, допълни той.

В началото на месец май Американската агенция за храни и лекарства излезе с официално решение, с което оторизира продажбата на устройствата за нагряване на тютюн IQOS в САЩ като в мотивите си споменава, че тези продукти имат потенциал да намалят риска за общественото здраве. Американският регулатор признава още намалената експозиция на вредните вещества в аерозола, който се отделя при употребата на тези устройства, в сравнение с цигарения дим.

"Предлагам да коментираме въпроса за устройствата с нагряване на две нива. Първо, на официално ниво - какво знае в момента официалната медицина, какво е в момента становището на най-рестриктивната организация в света по отношение на тютюневите изделия, а именно Агенцията за храни и лекарства - FDA, в Съединените щати и второ, да коментирам нещата като лекар, от моя гледна точка", заяви проф. д-р Костов.

Все още няма сериозни научни доказателства, които биха позволили на лекарите да кажат категорично, че тези системи за нагряване на тютюна носят по-нисък дълготраен риск за здравето. Въпреки това официалното становище на Американската агенция за храни и лекарства FDA, която разреши тяхната продажба на американския пазар, е първата сериозна стъпка в тази посока. В становището си FDA признава, че тази система за нагряване на тютюн носи по-нисък риск за общественото здраве в сравнение с тютюнопушенето. Предстои

"Защо FDA каза, че има по-нисък обществен риск? По този въпрос мога да дам два параметъра - защото експозицията на въглероден окис в тези електронни устройства за нагряване е сравнима с тази на околната среда. Това означава, че ако вие изпозлвате такова устройство, количеството въглероден окис, което се излъчва при употребата, е сравнимо с това на околната среда, далеч от пушача", допълни проф. д-р Костов. Има само две канцерогенни съставки в аерозола, който се отделя при употребата на електронните устройства с нагряване - акролеин и формалдехид, споменава в доклада си от над 100 страници американската агенция. И двете, обаче, са в занижени експозиции спрямо тези в цигарения дим - акролеинът в аерозола на бездимните устройства е между 89% и 95%, а формалдехидът - между 66 и 91 на сто по-малко в аерозола, който се отделя при употребата на устройствата с нагряване, спрямо цигарения дим, потвърждава FDA.

Проф. д-р Костов напомни, че като лекар и противник на тютюнопушенето е длъжен да заяви, че всички тютюневи изделия са потенциално вредни и пристрастяващи и най - добрият изход е да не се използват изобщо тютюневи изделия. Това, което той казва на всички пушачи е, че най-доброто, което могат да направят е да не пушат изобщо.