Проф. д-р Димитър Димитров е новият ректор на Университета за национално и световно стопанство (УНСС), съобщиха от ВУЗ-а. Той ще управлява УНСС до 2023 г.

Изборът е след балотаж между него и проф. д-р Валентин Гоев. За проф. Димитров са гласували 160, а за проф. Гоев - 125 от членовете на Общото събрание на университета.

Проф. Димитър Димитров е декан на факултета "Икономика на инфраструктурата", ръководител на катедра "Национална и регионална сигурност", а проф. Валентин Гоев е заместник-ректор по научноизследователската дейност.

Още двама преподаватели участваха в надпреварата: деканът на факултета "Управление и администрация" проф. Симеон Желев и ръководителят на катедра "Международно право и право на ЕС" доц. Живко Драганов.

Досегашният ректор проф. Стати Статев е в края на своя втори четиригодишен мандат и по закон няма право на трети.

Професор Димитър Димитров е роден през 1963 г. в Ямбол. Завършва ВИИ "Карл Маркс" през 1988 г. Преподавател е в катедра "Национална и регионална сигурност" от 1994 г. Научен секретар на катедрата от 1996 до 2007 г. Ръководител на катедра "Национална и регионална сигурност" от 2007 г. Член на Академичния съвет и на Комисията по етика на УНСС. Стипендиант на фондация "Фолксваген" и фондация "Форд". През 1997 г. е на специализация по проблемите на гражданско-военните отношения в Университета в Грьонинген, Холандия, а през 2000 г. специализира по въпросите на конверсията в Международния център за изследване на конверсията в Бон, Германия.

От 1999 г. участва в проекта на Стокхолмския институт по проблемите на мира, участник е по програмата на Европейската научна фондация COST A25 по проблемите на незаконния трафик на малки оръжия.

Автор е на над 80 научни публикации и има участие в редица национални и международни изследователски проекти по въпросите на отбранителното бюджетиране, прозрачност и отчетност на разходите за отбрана, отбранителната индустрия, модернизацията на въоръжените сили, икономическите аспекти на тероризма,сценарийното планиране в отбраната и сигурността и др.