В позиция на Асоциацията на българските застрахователи  се посочва, че основен недостатък на Концепцията е, че на държавно предприятие са вменени дейности с характеристиките на застрахователна дейност.

Според концепцията, подготвена от земеделското министерство и публикувана за обществено обсъждане, се предвижда преобразуването на Изпълнителната агенция "Борба с градушките" в държавно предприятие. Новото предприятие ще се издържа със средствата, които в момента държавата отделя за борба с градушките и за обезщетения на пропаднали площи, задължителни вноски от земеделски производители и вноски на застрахователните компании.

Моделът за управление на риска от неблагоприятни климатични събития в земеделието, предложен в Концепцията, не се прилага в развитите европейски държави, пишат от АБЗ. Единствено в ограничен брой държави от бившия социалистически блок (България, Молдова, Сърбия, Румъния, Русия, Македония, Словения) защитата от неблагоприятни климатични събития в земеделието, в частност градушки, продължава да се финансира от държавата, се посочва в позицията на организацията.

Опитът показва, че големите земеделски производители не застраховат земеделските култури, заради малката вероятност цялата площ да бъде увредена от природни бедствия и съответно да претърпят големи загуби. На практика се получава така, че от една страна застрахователите биха финансирали загубите на големи земеделски производители, които принципно не сключват застраховки, а друга страна - източник на финансиране биха били застраховани лица, които не са предмет и не са облагодетелствани от Концепцията, посочват от АБЗ.