Нова система за прием в детските градини предлагат от Столичната община. Целта е да се избягват злоупотребите с адресни регистрации. Системата е публикувана в интернет и е отворена за обществено обсъждане до 18 октомври, съобщава БНТ.

Още през 2018 година Столичния общински съвет е променил правилата за прием като е взел решение, че точките за адрес ще се получават съобразно продълителността на обитаване на този адрес, обясни пред БНТ доц. Тодор Чобанов, зам.-кмет на София и вносител на проект.

Сега тече една голяма промяна, която предвижда обхващането на 4-годишните и е бил изработен проект за наредба, който предвижда 4 точки за постоянен, 3 за настоящ адрес и 2 точки за кандидатстване в района на градината.

"В идеалният случай с 6 точки ще се класират деца, които живеят в района на градината, като сме предвидили промяна на адреса да не се смята за промяна на това обстоятелство, така че родителите, които живеят по-дълго ще получават повече точки", обясни доц. Чобанов.

Взето е решение да се премахне точката за ясла. Ще има две години гратисен период с оглед на това, че в момента има доста деца в яслена възраст, които са приети и посещават с ясния хоризонт да получат тази точка. Този гратисен период ще дадае възможност да се ползва точката, след което тя ще отпадне.