Караш тротинетка, ако имаш 14 години. Електрическите тротинетки ще могат да се движат по изградените велоалеи, а ако няма такива - възможно най-вдясно на пътното платно. Максималната скорост, с която ще могат да се карат е 25 км/ч. Това приеха депутатите на първо четене в Закона за автомобилните превози, с който се правят и поправки в Закона за движение по пътищата.


Заради все по-голямата популярност, която набират електрическите тротинетки, законодателят задава ясни регламенти за използването им и им дава легална дефиниция - индивидуално електрическо превозно средство.

Водачите на тротинетки обаче няма да могат да се движат по улици I клас, на които максимално разрешената скорост е над 50 km/ч., както и по бус лентите и тротоарите.

Също така на тротинетката няма право да се вози повече от един човек, както и няколко водачи да карат успоредно един до друг.

Минималната възраст на водачите на тротинетки е 14 години, но те ще имат право да карат само по велоалеи. За тези над 16 г. ще е позволено да карат и по улици, по които максималната скорост е до 50 км/ч.

Водачът на електрическото превозно средство трябва да има светлоотразителни елементи върху видимата част на облеклото през тъмните часове, да кара с включени светлини, да ползва каска, ако е на възраст до осемнадесет години.

Намалява се и административната тежест на лицата, осъществяващи таксиметрова дейност. Създава единен публичен таксиметров регистър. С текстовете се създават условия за ограничаване на възможностите за извършване на нерегламентирани превози и повишаване качеството на извършваната контролна и административнонаказателна дейност.