Президентът Румен Радев изтъкна необходимостта от масов спорт от ранна възраст за развитието на нацията. "Днес тук ще говорим не просто за спорт, днес ще говорим за бъдещето на България, бъдеще в един все по-динамичен и несигурен свят", каза Радев при откриването в Националната спортна академия "Васил Левски" на конференцията "Спортът, децата и бъдещето" с участието на експерти в областта на медицината, психологията, педагогиката, физическото възпитание.

"Свят, в който бъдещето принадлежи не просто на онези, които развиват информационно превъзходство, иновации и високи технологии, но най-вече на онези далновидни и активни нации, които подготвят своите граждани за това бъдеще, което всъщност е едно все по-задъхано състезание", каза Румен Радев, като добави, че те ги подготвят да бъдат физически здрави, силни и издръжливи, с висока психическа устойчивост, за да посрещат високите натоварвания и все по-растящия стрес.

"А също така да изграждат в себе си воля, характер, устойчивост, самоконтрол и дисциплина, да изграждат чувството за колективен дух и способността да се обединяват около националнозначими цели", отбеляза Радев, който изтъкна необходимостта от масов спорт и физическа активност, природосъобразен начин на живот и патриотично възпитание още в най-ранна детска възраст.

Президентът благодари на присъстващите на форума експерти и спортисти, с които да се обсъди и да се създаде една по-реална картина за това какъв е здравният, физическият и психическият статус на младите българи. Какви са предизвикателствата и вредните фактори, пред които са изправени, както и какво е състоянието на масовия спорт в България за младите хора.

"Да, в момента има много проблеми, имаме много противоречия, има трудно всекидневие, но всички тези проблеми са преходни, ще изчезнат, ще отшумят, но тук сме днес, за да градим бъдещето, а то е нашето младо поколение. От нас зависи в огромна степен, от развитието на масовия спорт, на патриотичното възпитание, което върви винаги ръка за ръка със спорта, дали България ще бъде конкурентоспособна нация, дали имаме бъдеще. Като почнем от демографията, през образованието, през развитието на наука и високи технологии в страната. Това без масов спорт от най-ранна детска възраст няма как да стане", изтъкна президентът.

Кръглата маса се организира от обществения съвет "Физическо възпитание и спорт" към президента и е под егидата на държавния глава.