Детска ясла в Пловдив е санирана с пожароопасна изолация. Гафът е засечен от строителния надзор, който разпоредил незабавно прекратяване на работата и полагане на нова изолация, отговаряща на изискванията.

Топлоизолацията на сградата на детска ясла "Детски смях" започва преди два месеца. Тя се ремонтира от частна фирма, избрана след конкурс.

Парите в размер на 1 600 000 лева са осигурени по европейската програма "Региони в растеж".

При случайна проверка на строителния надзор преди седмица заедно със служител от пожарната е констатирано, че фирмата е положила материал, неотговарящ на изискванията.

Затова работата е спряна, община Пловдив е уведомена, а фирмата ще извърши повторния ремонт за своя сметка.

Димитър Кацарски, заместник-кмет на община Пловдив, увери, че положеното покритие ще бъде премахнато и ще се сложи ново, според изискванията по проект.