Защитен вид ниска теменуга (Viola pumila) е преместена от бъдещото трасе на АМ "Европа". Предприетите дейности са част от мерките за опазване на околната среда при реализацията на проекта. Решението по ОВОС предвижда изместване на малка популация от ниска теменуга, която расте в идентифицирани местообитания, попадащи в трасето на пътя София - Калотина, в близост до Алдомировското блато. Теменугата е включена в Червената книга на България през 1984 г. с категория "изчезнал вид", а в изданието от 2011 г. е с категория "застрашен вид", съобщават от АПИ.

Преместването на защитеното растение се извърши от екип от експерти в края на юни, преди да е завършил процесът на пълно разпукване на семенните кутийки, след цъфтежа през април и май. Целта е разпръсването на семената да стане на новото им местообитание, което е идентично на сегашното и е в защитената местност "Алдомировско блато". С цел минимизиране на рисковите фактори, преместването на растенията бе извършено в късния следобед в събота, когато слънцето не е силно и температурите са по-ниски.

Планът за преместване на защитените растения е съгласуван от РИОСВ София, като компетентен орган по околната среда за изпълнение на поставените условия и мерки в решението по ОВОС за обекта. Преместването е съгласувано и с община Сливница, тъй като теменужките ще бъдат на подходящи за вида общински имоти.

Модернизацията на 17 км от първокласния път I-8 София-Калотина между Драгоман и Сливница започна в средата на май, където ще бъде изградено второ платно, а старото ще бъде реконструирано. Инвестицията е за 117,3 млн. лв. и е от републиканския бюджет. Срокът за завършване на строителните работи е 2021 г.

В сряда - 25-ти юни, беше спряно движението по 5-километров участък от първокласния път Драгоман - Сливница, като трафикът се пренасочи по стария път Калотина - София.