Пътната полиция вече прекратява служебно регистрацията на автомобили, които са прехвърлени, но новият им собственик не ги е регистрирал на свое име в законовия двумесечен срок, съобщиха от МВР.

В края на 2017 г. влезе в сила новата ал. 15 на чл. 143 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП), който гласи: "Служебно, с отбелязване в автоматизираната информационна система, се прекратява регистрацията на регистрирано пътно превозно средство на собственик, който в двумесечен срок от придобиването не изпълни задължението си да регистрира превозното средство".

Изпълнението на разпоредбата изискваше технологично време за разработване на изтеглен файлсофтуер за автоматично следене на сроковете и автоматично прекратяване на регистрацията, който вече е готов и работи, обясниха днес от вътрешното ведомство.

Оттам уточниха, че от 12 юни е добавена нова функционалност в Автоматизираната информационна система на КАТ "Регистрация на ППС и собствениците им". С нея се прекратява служебно регистрацията на превозно средство. То става автоматично за договори, въведени в регистъра след 27 декември 2017 г. Така, ако нов собственик не изпълни задължението си по закон, превозното му средство ще бъде дерегистрирано служебно. Важно е да се знае, че управлението на превозни средства с прекратена регистрация е престъпление по смисъла на чл. 345, ал. 2 от Наказателния кодекс, подчертаха от МВР.

И напомниха, че от 6 март тази година има изградена връзка между информационните системи на МВР и Нотариалната камара, с която пътната полиция получава информация за договора за прехвърляне собствеността на пътно превозно средство веднага след неговото сключване. Процедурата е лесна и можете да видите как да я изпълните - тук.

"От края на 2017 г. е в сила и разпоредбата на чл. 145, ал. 2 от ЗДвП, където е предвидено, че приобретателят на регистрирано пътно превозно средство е длъжен в срок до един месец да регистрира придобитото превозно средство в службата за регистрация на пътни превозни средства по постоянния адрес или адрес на регистрация на собственика", се казва още в официалното съобщение.

Санкцията за неизпълнение на това задължение е глоба или имуществена санкция от 200 лв.