Значително увеличение на размера на целевата помощ за отопление се предлага с проект за промени на наредбата за условията и реда за отпускане на целевата помощ за отопление.

Проектът е публикуван за обществено обсъждане на страницата на социалното министерство. Срокът за обществено обсъждане е до 10 юни.

Увеличението на размера ще стане чрез увеличаване на киловатчасовете електроенергия, въз основа на които се определя този размер. Досегашната база от 385 кВтч (280 кВтч дневна/105 нощна) се увеличава на 500 кВтч (300 кВтч дневна/200 кВтч нощна енергия), пише в мотивите. В резултат на това при действащите в момента цени помощта ще се увеличи месечно от 74,83 лв. на 91,10 лв. , или с 22 процента.

Очаква се обхватът на програмата за целево енергийно подпомагане да достигне около 255 хил. лица и семейства. През 2018 година подпомаганите са били 210 хиляди.

Правителството осигури увеличение на бюджета на МТСП за изпълнение на социалната програма с 40,4 млн. лв. за 2019 година. В рамките на този бюджет ще се осигури повишаване на доходната граница за включване в програмата средно с 15,5 на сто, като най-голямо е увеличението за най-рисковите групи - възрастните хора и особено тези от тях, които живеят сами, хората с увреждания и родителите, отглеждащи сами децата си, които са включени в образователния процес, се посочва в мотивите към проекта.

Във връзка с последните промени в Закона за социално подпомагане, приети от НС на 19 април, които са насочени към намаляване на риска от отпадане на децата от образователната система, се въвеждат три нови целеви групи. За тях ще се определят рестриктивни граници за достъп. Тези групи включват - деца, които не ходят на училище; деца, които не ходят на училище, но са регистрирани в дирекции "Бюро по труда" и родители, отглеждащи деца, които не ходят на училище. За да се постигне стимулиращ ефект за връщането и задържането на децата в училище, се предвижда ограничаване на достъпа до помощта, пише още в мотивите.

Предлаганите промени са ресурсно осигурени. Освен реализиране на конкретните цели на програмата за целево енергийно подпомагане в съответствие със Закона за социално подпомагане, те ще съдействат и за по-ефективната борба с бедността, пише още в мотивите.