Такава е част от образа на съвременната българка през погледа на статистиката, обобщава БТА.

Жената-труженичка годишно изкарва 9 286 лева - с близо 2500 лева по-малко от българина през 2015 г.

По данни на националната статистиката от общо 3,6 милиона жени - 14,2 на сто през 2014 г. страдат от затлъстяване, а 3,6 на сто всеки ден употребяват алкохол. През 2008 г. затлъстелите българки са били 11,3 на сто, а жените "на ти с чашката" - 2,1 на сто.

Пушещите всекидневно българки през 2008 г. са били 18,9 на сто, а през 2014 г. - 20,7 на сто.

Средното тегло на жените в България през 2014 г. е било 67 килограма, докато през 2008 г. е било 65,5 килограма.

Въпреки тези данни обаче, се увеличава делът на жените, чиято самооценка е, че са в добро здраве - малко над 40 на сто от тях са имали такова усещане през 2008 г., докато през 2014 г. те са с 3 на сто повече. Най-често българката страда от болести на органите на кръвообращението.

Положителна тенденция е увеличаването на жените, които не са пушачи - от 71,8 на сто през 2008 г. - до 73,2 на сто през 2014 г. Расте и броят на жените, които не са близвали алкохол в продължение на 12 месеца - съответно - 42,9 на сто /2008 г./ и 44,9 на сто /2014 г./.

Най-често срещаните женски имена през 2016 г. са били Мария, Иванка и Елена, а при новородените - Виктория, Мария и Никол.

Жените са 51,4 на сто от общото население на България към края на 2015 г. В страната се падат 105,7 жени на сто мъже, докато в ЕС - 104,9 на 100.

Средната продължителност на живота на жените в България е 78 години, а на мъжете 71,1 години, а в ЕС средно жените живеят 83,6 години, а мъжете - 78,1 години.

Средната възраст на сключване на първи брак на българката през 2015 е 27,8 години, а през 1995 г. - 24,1 години. Жените раждат първото си дете на 26,9 години през 2015 г., докато през 1995 г. - на 22,2 години.

Намаляват жените във фертилна възраст - от 2,054 млн. през 1995 г. до 1,6 млн. през 2015 г. Увеличава се обаче тоталният коефициент на плодовитост от 1,23 през 1995 г. до 1,53 през 2015 г.

Извънбрачните раждания през 2015 г. са били близо 59 на сто - за сравнение през 2001 г. - 42 на сто, а през 1995 г. - 25,4 на сто.

От 65 950 живородени деца в България през 2015 г. момичетата са 31 881, а момчетата 34 069 или 936 момичета на 1000 момчета.

Завършилите висше образование жени са два пъти повече през 2015 г. спрямо 1995 г. - 39,9 на сто от жените на възраст между 30 и 34 години са имали висше образование през 2015 г., а през 1995 г. този дял е бил - 20,7 на сто.

Поздравете дамите с картичка>>