Общ регистър на правоспособните психолози предвижда законопроект за съсловната организация и професионалната дейност на психолозите, внесен от председателя на здравната комисия Даниела Дариткова (ГЕРБ) и приет на първо четене в пленарната зала.

Психолог ще може да бъде лице с висше образование и поне бакалавърска степен.

Проектът има за цел да бъдат поставени нормативните основи на психологическата професия като регулирана професия, чието качествено и добросъвестно изпълнение е под надзора на съсловна организация на психолозите, пише в мотивите си председателят на здравната комисия.

Регламентира се структурата и функциите на съсловната организация на психолозите - Дружество на психолозите, тъй като, според вносителя, не е предвидена съсловна организация на психолозите, нито специален ред за контролиране и санкциониране на нарушения, извършени или допуснати при упражняването на професията.

"Нормативната регламентация на професионалната организация на психолозите и "закрепването" й като съсловна организация ще повиши нейния престиж и ще допринесе за професионалното обединяване на психолозите, от една страна, и от друга страна, за цялостното развитие на професията съобразно утвърдените международни стандарти", посочва Даниела Дариткова.

А чрез утвърждаването на стандарти за изпълнението на психологически дейности се създавала детайлна регламентация относно необходимата квалификация, оборудване и начин на изпълнение на дейностите по всяко професионално направление в психологията.

Законопроектът поставя образователни и квалификационни изисквания, съобразени с естеството на упражняваната от специалиста психологическа дейност, като по този начин следва да се ограничат лицата, занимаващи се с така наречения коучинг, т.е. да обучават или въздействат на други лица с цел евентуално тяхно усъвършенстване, но без да притежават съответната професионална квалификация, придобита във висше училище.

"Между вносителя и основни институции, които реализират тази дейности, има сериозни, тежки противоречия", коментира Георги Михайлов от БСП.

По думите му, този законопроект има за цел да превърне една организация в официоз, който ще контролира правото на практикуване, налагането на наказания.

"В момента върви подписка срещу този законопроект, която ще мине през административния съд", отбеляза депутатът.

"Един от проблемите е в това, че в тази област има опасна некомпетентност, според психолози, и смятам, че искате да създадете организация, за да се сложи бариера пред такива хора", включи се в дебата и колегата му Антон Кутев.

Но, по думите му, това, че се дава регулацията в ръцете на НПО, не променя възможностите за некомпетентна работа.

"Ако искате регистър за професията, редно е той да е към държавна институция, а не към НПО", обясни Кутев.

"Не са ясни образователните изисквания за психиатрите, за да бъдат включени в регистър, който ще им позволи да работят", посочи и Нигяр Джафер от ДПС.

Но подчерта, че трябва да се даде шанс на подобен проект, да се отиде към единни стандарти за бакалавърска и магистърска степен, както и по отношение на специализациите.