Отрасловият съвет в образованието реши Министерството на образованието и науката (МОН) да подготви и реализира национално анонимно, анкетно проучване сред педагогическите специалисти за причините, поради които те не желаят да се ваксинират срещу COVID-19. Това съобщават синдикалните и работодателските организации в училищното образование за решенията от състоялия се дистанционен отраслов съвет.

Предложението за анкетата сред учителите е на Синдиката на българските учители (СБУ) към КНСБ, с председател Янка Такева. Отрасловият съвет е възложил на МОН да обяви изследване на социологическа агенция по различни въпроси в средното образование.

Решено е било Регионалното управление на образованието (РУО) в София-град да разработи протокол за изплащането на договорените, в чл. 50 от Колективния трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование от 17 август 2020 г., 30 лева за компенсиране на разходите за консумативи при обучение от разстояние в електронна среда.

Този протокол ще се използва за образец от останалите РУО в страната. Началниците на РУО ще контролират изплащането на тези 30 лева за компенсиране на разходите за консумативи при електронното обучение, за да няма ощетени педагогически специалисти.

Отрасловият съвет е решил на всеки три месеца МОН да представя отчет за изпълнението на националните програми и на проектите по оперативната програма в областта на средното образование.

Прието е било да се създаде работна група, която да разработи специфични подходи за предстоящото атестиране на педагогическите специалисти и директорите, което може да е и онлайн.