Парламентарната Комисия по правни въпроси отхвърли президентското вето върху Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

"За" повторно приемане на промените в АПК гласуваха 12 народни представители, "против" - 7 и "въздържали се" нямаше, с което ветото бе преодоляно от Правна комисия. Окончателното решение по ветото предстои да бъде взето от пленарна зала.

Дебатите по президентското вето продължиха близо 4 часа и се проведоха при засилен граждански интерес.

Промените в АПК бяха приети от Народното събрание на 25 юли 2018 г. и върнати за ново обсъждане от държавния глава Румен Радев на 1 август 2018 г. Държавният глава оспорва общо 16 разпоредби от закона. Според него с тях уредбата се отдалечава от основни конституционни начала и деформира традиционни принципи и постижения на административното право.

Президентът смята, че с промените ще се намали интензитетът на защитата на правата на гражданите и юридическите лица относно актове, издавани от позицията на власт и изискващи подчинение. Държавният глава изразява несъгласие с разпоредбите относно правилата за подсъдността, закритите съдебни заседания, драстично увеличените такси в касационното производство и премахването на касационната инстанция в редица специални закони.

Това е деветото вето на президента Румен Радев. До момента Народното събрание подкрепи само това върху Закона за приватизация и следприватизационен контрол.

Щеше да е честно президентът да събере всички заявления на гражданските организации по АПК и да направи искане в Конституционния съд, а междувременно актът да бъде обнародван. Това каза народният представител от ПГ на ГЕРБ и председател на Правна комисия Данаил Кирилов по време на дебатите в комисията по президентското вето.

Кирилов подчерта, че текстовете в АПК се основават на принципа на равнопоставеността. По отношение на таксите той обясни, че те са лимитирани, тъй като има таван. Според него в продължителния процес на подготвяне на промените в АПК е отразена енергията на административните магистрати да се случат тези промени.

По отношение на двуинстанционността, Кирилов поясни, че в АПК се допуска отнемане на втора инстанция, когато спорът е ниско интензивен.

"Не смятам, че това са случаи, в които се засягат съществени права. Дебатът е полезен при всички положения. Нищо, че това е четвърти или пети път, в който обсъждаме аргументите по АПК", каза той и обърна внимание, че сред гостите, които присъстват на дебата по президентското вето, има изразители на чистата гражданска инициатива, както и професионалисти и адвокати, които взаимодействат с гражданското общество.

"Всеки гражданин, средният и дребният бизнес ще пострадат от промените в АПК. Единствените, които могат да спечелят, са хората във властта и олигарсите, т.е. най-едрият бизнес, който би имал интерес да няма обжалвания и който иска да взима големите и апетитни парчета от обществения продукт. Това не бива да се позволява", коментира междувременно пред БНР Александър Кашъмов от Програма "Достъп до информация".

"Тук става дума за достъпа до правосъдие на гражданите и на организациите. Всяко едно обжалване било на определяне на данък, размер на местни данъци и такси, на отказ дори скица да бъде издадена или удостоверение за наследници, отива в административните съдилища. Народното събрание гласува едни непосилни за голяма част от българските граждани такси за втора съдебна инстанция, което скача от 5 лева досега на 70 лева, за неправителствените организации се въвеждат още по-големи такси, които от 5 лева скачат на 370 лева за такова обжалване. Тук трябва да се има предвид, че пред административните съдилища чрез обжалването на конкретно решение или действие съществува реалната възможност да бъдат спрени злоупотреби, нарушения, дори корупция. В административните съдилища бяха спрени ключови посегателства над човешките права", допълни адвокатът.