От днес започват проверки за безопасни условия в болниците. Това обяви директорът на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" гл. комисар Николай Николов.

"Инспекциите са в съответствие с получени указания от министър-председателя за новосъздадените отделения за лечение на коронавирус. От днес започнахме проверки и консултации с ръководителите на болнични заведения. Идеята е да осигурим достатъчно безопасни условия за пребиваване на пациентите и да предотвратим евентуален трагичен инцидент, какъвто имаше в Румъния", каза главен комисар Николов.

"Указанията, които получават нашите органи по места, са да влязат във връзка с ръководителите на лечебни заведения, заедно да извършват проверки и да проведат консултации дали са създадени достатъчно безопасни условия за пребиваване на болните, добави Николов. - С министър Ангелов уточнихме, че най-важно е да можем бързо и безопасно да евакуираме лежащо болните хора. Тежка задача, но не непостижима. На второ място - да проверим изградените инсталации: известителни, пожарогасителни, кислородни."

По думите му от изключителна важност е да се провери дали персоналът в лечебните заведения е добре запознат с мерките за безопасност, така че да не допусне жертви и пострадали.