Допълнителни 55 места за бъдещи прависти бяха одобрени от Министерски съвет. 

Министерският съвет утвърди промяна във формата на обучение и броя на приеманите студенти по специалността от регулираните професии "Право", съобщи пресслужбата на кабинета.

Така студентите по право, които досега бяха 850, от тази учебна година ще са 905 места и се разпределят на 850 места в редовна форма и 55 места в задочна форма на обучение.

Утвърдените 421 места за редовна форма за обучение срещу заплащане в държавни висши училища се трансформират в 416 места и се разпределят на 391 места в редовна форма и 25 места в задочна форма на обучение, посочват от МС.

Предлаганата промяна е в следствие на отмяната на Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Право" и професионална квалификация "юрист", в резултат на което през учебната 2020-2021 година висшите училища ще имат право да провеждат обучение по специалността "Право" и в задочна форма на обучение.