В провадийското село Тутраканци е дадена положителна проба за африканска чума по свинете. Това съобщи областният управител на Варна Стоян Пасев преди заседанието на областния щаб за бедствия и аварии, в което ще участват всички заинтерсовани институции. Това е първото потвърдено огнище на болестта в страната.

Директорът на областната агенция по безопасност на храните Златина Димова каза, че се изчаква потвърждение с втора проба, резултатът трябва да излезе докато заседава щабът. При потвърждение и на втората проба предстои умъртвяване на животни. В Тутраканци има 23 прасета. В Бозвелийско има 58.

Директорът на дирекцията по здравеопазване в БАХБ Георги Чобанов обясни за втората проба, че става въпрос за една проба, която обаче се тества по няколко възможни метода, за да се уточни със сигурност. Той обясни, че вчера в Румъния е било обявено огнище на около километър и половина от границата с България. Притесненията ни са, че заразата е проникнала по аналогичен начин, както в Румъния - няма как да е от контакт чрез прасета, а е пренесена чрез човек, допълни той.

Чобанов предупреди, че вирусът на африканската чума по свинете е изключително лесно разпространима заразна болест и много устойчива в околната среда. Той засяга само домашни, диви и декоративни прасета, но може да бъде пренесен от хората чрез дрехи, чрез фуражи и др.

Стоян Пасев пък допълни, че на територията на областта се гледат около 68 000 прасета без домашните.

Какви мерки вече са взети

Със заповед на изпълнителния директор на БАБХ се предприемат мерки за ликвидиране на огнището и ограничаване разпространението на заболяването. Обявява се 3-километрова предпазна зона около огнището, в която влизат с. Тутраканци, общ. Провадия, обл. Варна и с. Бозвелийско, общ. Провадия, обл. Варна. Обявява се и 10 км наблюдавана зона около огнищата, в която влизат населените места от община Провадия, обл. Варна, община Аврен, обл. Варна, община Долни Чифлик, обл. Варна, Община Дългопол, обл. Варна.

В тези населени места ще започне преброяване и актуализация на данните за домашните свине и животновъдните обекти в информационната система ВетИС, ежеседмични клинични прегледи за чума по домашните свине и други заразни болести във всички обекти с домашни свине.

В област Варна се забранява търговията, придвижването и транспорта на домашни свине с изключение на тези, предназначени за незабавно клане и след разрешение от официален ветеринарен лекар или на такива преминаващи транзит. Забранява се организиране на пазари и изложби на свине и свободно пасищно отглеждане на Източнобалкански свине и кръстоски на Източнобалканската свиня. Тези породи незабавно трябва да бъдат затворени във фермите.

Собствениците на убитите животни ще получат обезщетение съгласно чл. 141-148 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и Наредбата за условията и реда за разходване на средствата за покриване на разходите, свързани с епизоотичните рискове /ДВ бр. 62 от 01.08.2006 г./.