Инсталация от 2000 пластмасови бутилки посрещна служителите на Министерство на околната среда и водите тази сутрин. Акцията е на екоактивисти, а поводът е островът от бутилки в река Искър от миналата седмица, както и системното замърсяване на реките у нас и Черно море.

С тази инициатива екоактивистите искат среща с министъра на околната среда и водите, за да станат част от работния процес по транспониране на директивата за ограничаване щетите от еднократните пластмасови изделия. Те предлагат въвеждане на "депозитна система за пластмасовите бутилки".

След въвеждането на тази система в Германия преди 10 години, успеваемостта е 90%, а удовлетворението на хората, които я ползват 80%. По тази начин рециклирането на пластмасовите изделия е гарантирано, икономиката става по-кръгова и природата остава по-чиста.

Директивата за намаляването на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда трябва да бъде приложена до юли месец тази година.

Междувременно областният управител на София-област Илиан Тодоров съобщи, че плаващото сметище край ВЕЦ-Своге вече е наполовина. Преди шест дни започна почистването му. Областният управител се надява до края на седмицата да бъде изчистено всичко и обясни, че студеното време е затруднило работата.

Заради ниските температури тежка техника вчера трябваше да разбива замръзналите боклуци. Днес трябва да дойде лодка, която да се включи в почистването и да продължи да разбива замръзналия боклук.

Към този момент към депото са занесени около 700 тона боклук.