Благодарение на обилните валежи от дъжд и сняг, които паднаха главно през месец февруари в района на Истанбул, нивото на водата в язовирите се е повишило близо 3 пъти за пръв път от 6 месеца насам.

По данни на областната служба по водите в Истанбул запълнеността на язовирите с вода в областта е достигнала 50,3 процента.

От засушаванията през 2020 г. водата в язовирите бе спаднала до критични нива под 20 на сто и преди 6 месеца Истанбул бе изправен пред угрозата от недостиг на вода.

Язовирите и водоемите, които доставят вода на мегаполиса, са с общ обем от 868 683 000 кубически метра вода.

Количеството вода към днешна дата е достигнало 435 милиона кубически метра.

В района на Истанбул има 10 язовира, откъдето се осгирява вода за мегаполиса.

Към момента най-висока е запълнеността на язовира Казандере - 60.29 на сто, Йомерли в азиатската част на мегаполиса - 58.59 на сто, Елмалъ и Бююкчекмедже в европейската част на Истанбул - съответно 56.04 на сто и 52.55 на сто и др.