По-малко от 5 милиона ще бъдем през 2070 година, сочи годишният доклад за състоянието на националната сигурност през 2017 г. Тази година властта не посочва директно Русия като заплаха за националната ни сигурност, но е отбелязано, че "комбинацията между открити и прикрити действия на чужди държави за реализация на техните интереси у нас мотивира оценката за нарастващ интензитет при прилагане на хибридния подход спрямо България".


В годишния доклад за националната ни сигурност прогнозата е, че българите през 2070 г. ще бъдем 4.9 милиона, като са цитирани данни от Евростат. В доклада е посочено още, че статистическата служба на Европейския съюз потвърждава тенденцията населението на България да застарява. Още през 2060 г. работещите и пенсионерите у нас ще бъдат почти равен брой, съобщава Дарик.

Профилът на напускащия трайно страната българин към момента пък е мъж, на възраст между 20 и 39 години, като предпочитаните от него дестинации са Германия, Обединеното кралство и Испания.

Тази година в доклада Русия не е посочена изрично като страна, която реализира интересите си у нас чрез хибриден подход. Турция също не е назована като държава, която се меси във вътрешните ни работи, но това е заменено с формулировката "различни държави продължават да правят опити за насаждане на чужд национализъм сред определени маргинализирани групи и общности, което води до засилване на дезинтеграционните процеси сред тях и на обвързаността им с чужди интереси."

Докладът беше приет от Министерския съвет и предстои да бъде разгледан в Народното събрание.