Над половината българи (57%) споделят песимистични нагласи за развитието на икономиката в следващата една година заради последствията от пандемията с коронавируса. Най-голям дял - 31%, посочват, че ще е необходимо повече от една година, за да се завърнем към нормалния начин на живот, а 9% заявяват, че никога няма да се върнем към него. 68% посочват, че биха се притеснявали да посещават места, където има много хора. Това са част от изводите на проучване, осъществено от изследователския център "Тренд" в периода 1 - 5 май 2020 г. по поръчка на "24 часа" чрез телефонни интервюта сред 988 пълнолетни български граждани.

63% от интервюираните посочват, че Националният оперативен щаб срещу разпространението на коронавируса в България се справя с работата си, а 27% са на противоположното мнение.

В публичното пространство продължава дебатът по отношение на мерките, взети в България и другите държави, и предприетата стратегия от страна на Швеция за изграждане на стаден имунитет. Мнението на интервюираните е разпределено на три равни дяла. 33% смятат, че стратегията на Швеция е правилна. Същият дял са и онези, които са на противоположното мнение. 34% не могат да преценят коя от двете стратегии за борба с коронавируса е правилна.

Липсата на социални отдушници, както и на работа, при някои води до високи дялове на негативно влияние върху психическото и физическо състояние на хората. Малко над половината от интервюираните - 52%, посочват, че повечето време, прекарано вкъщи, влияе негативно върху общото им психическо и физическо състояние. Само 18% са на противоположното мнение, а едва 5% посочват, че по-скоро отчитат положително влияние върху общото им психическо и физическо състояние.

23% посочват, че не стоят вкъщи повече време от обикновено. Необходимо е да се направи уточнение, че разхлабването на мерките в последните дни и повечето възможности за излизане ще доведат до динамика в тези данни.

По-скоро песимистични са нагласите по отношение на икономиката в следващата една година - най-голям е делът на онези, които споделят това мнение - 42%. 15% са много песимистично настроени. Въпреки това 31% са по-скоро оптимистично настроени и 6% са много оптимистични за развитието на икономиката. 22% от интервюираните са на мнение, че доходите им ще намалеят чувствително в следващата една година, а 24% - че по-скоро ще намалеят.

Ниски дялове се отчитат в нагласите за повишаване на доходите. Очакванията на българите за това как ще се завърнем към нормалния начин на живот, който имахме преди пандемията, показва осъзнаване на продължителната битка, която ни очаква. Найголям дял (31%) посочват, че ще е необходимо повече от една година, за да се завърнем към предишния си начин на живот. 14% смятат, че това ще се случи между 1 и 3 месеца. Същият дял (14%) са на мнение, че ще отнеме между 3 и 6 месеца. 9% са песимисти - смятат, че никога няма да се върнем към нормален начин на живот.

Именно усещането, че тази криза няма да бъде преодоляна много бързо, се потвърждава и от опасенията на хората. 68% биха се притеснявали да посещават места, където има много хора. 57% - да отидат на ресторант/ кафене, а 39% нямат подобни страхове. 64% изпитват притеснения да пътуват в чужбина. В същото време две от тестваните опции имат по-висок дял на липса на притеснение. За ходенето на работа 59% посочват, че не биха се притеснявали. 48% от своя страна не биха се притеснявали да отидат на море това лято.