По-малко от 1 процент учители са под карантина заради заболяване от COVID-19 или контакт със заразен в началото на учебната година. Те са 0,66 процента от общия брой педагогически специалисти в страната. Най-висок е делът на карантинирани преподаватели в област Търговище - 1,42 на сто. Малко над 1 процент са учителите в областите Видин и Ямбол, които не са в училище заради пандемията. Почти няма заразени или контактни преподаватели в област Габрово (0,33 процента) и Русе (0,39 процента), съобщи пресцентърът на Министерството на образованието и науката.

Още по нисък е процентът на поставените под карантина ученици в страната - 0,31 на сто. Най-много са останали вкъщи в областите Силистра и Разград - по 0,53 процента.

Министерството на образованието и науката има достъп до актуалните данни за карантинираните учители и ученици въз основа на споразумение с Министерството на здравеопазването и "Информационно обслужване" АД за обмен на статистическа информация. Тя се предоставя единствено обобщена и без никакви лични данни.

Всекидневното проследяване на заболяемостта в страната, в отделните области, населени места и училища, е необходимо, за да се осигури локалният подход, заложен в насоките за работа на образователната система в условията на пандемия. Решенията за преминаване към обучение от разстояние в електронна среда на паралелка, випуск или цяло училище ще бъдат гъвкави и ще се взимат въз основа на обективна информация за епидемичната ситуация на възможно най-ниско ниво.

До момента министърът на образованието и науката не е издал заповед за преминаване към дистанционни занятия на цели випуски или училища по медицински причини. Директорите на училища имат право да взимат такива решения за отделни паралелки, информират от МОН.